Powerpoint Bài giảng Gam Toán lớp 3 Cánh Diều

Powerpoint Bài giảng Gam Toán lớp 3 Cánh Diều. Giáo án điện tử bài 15 Gam môn Toán 3 Cánh Diều mới nhất 2022-2023

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
Cân nặng của túi mít trong hình là bao nhiêu?
800 gam
GAM
(2 tiết)
Chia sẻ về cân nặng của một số đồ vật trong gia trong gia đình em?
✓ Tuýp kem đánh răng cân nặng 120 g
✓ Một cái xúc xích cân nặng 40 g
1 Khái niệm
Gam là gì?
❑ Gam là đơn vị đo khối lượng.
❑ Gam viết tắt là g.
Cái cân
Bộ quả cân
Đặt gói đường 1 kg lên cân thì được kết quả là bao nhiêu?
Cân cho kết quả là 1000 g
1 kg = 1000 g
2 Luyện tập
Mỗi túi sau cân nặng bao nhiêu gam?
Túi tỏi nặng 130 g
Mỗi túi sau cân nặng bao nhiêu gam?
Túi chanh nặng 450 g Túi cà chua nặng 820 g
Túi nào nặng nhất?
Vì 130 < 450 < 820
Túi cà chua nặng nhất
a) Số?
1 kg = 1000 ? g 1000 g = ?1 kg
b) Tính
356 g + 400 g =
1000 g − 500 g =
8 g × 6 =
30 g ∶ 5 =
756 g
500 g
48 g
6 g
Có hai quả đu đủ, quả thứ nhất cân nặng 1 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 100 g. Hỏi quả đu đủ thứ hai cân nặng bao nhiêu gam?
Bài giải:
1 kg = 1000 g
Quả đu đủ thứ hai nặng số gam là:
1000 g − 100 g = 900 g
Đáp số: 900 gam.
Tóm tắt:
Quả thứ nhất nặng: 1 kg.
Quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất: 100 g
Quả thứ hai nặng: ... g?
Chọn đơn vị đo (g, kg) thích hợp
g g kg g
Ước lượng cân nặng của một số đồ vật rồi dùng cân kiểm tra lại.

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng:
Một con vịt cân nặng
khoảng 4g.
1 kg sắt nặng hơn 1kg bông.
Một quyển sách Toán cân nặng khoảng 200 kg.
Một quả bóng bàn cân nặng khoảng 3g.
Câu 2. Viết kg hay g vào chỗ chấm
a) 5 hạt đậu đen nặng 1 ….
b) Quả thanh long nặng 1….
c) Quả chuối nặng 200 ….
g kg g
Câu 3. Điền số thích hợp
a) 2 kg = … g
5 kg = … g
b) 3 000 g = … kg
7 000 g = … kg
2000
5000
3 7

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ôn lại kiến thức đã học
Hoàn thành bài tập trong SBT
Đọc trước bài: Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5
CẢM ƠN CÁC EM
ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNG

Xem nhiều