Powerpoint Bài giảng Bảng nhân 8 Toán lớp 3 Cánh Diều

Powerpoint Bài giảng Bảng nhân 8 Toán lớp 3 Cánh Diều. Giáo án điện tử bài 11 Bảng nhân 8 Toán 3 Cánh Diều mới nhất 2022-2023

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
TRÒ CHƠI TRUYỀN TIN
Luật chơi: Các bạn nối tiếp nhau đọc các phép nhân tương ứng trong bảng nhân 7.
Mỗi hộp có 8 cái bánh.
Hỏi 3 hộp có tất cả bao nhiêu cái bánh?
Có 8 × 3 = 24 cái bánh
Nếu thêm 1 hộp nữa thì ta có phép nhân nào?
8 × 4 = 8 + 8 + 8 + 8 = 32
Nếu tiếp tục thêm 1 hộp nữa thì sao?
8 × 5 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40
BẢNG NHÂN 8
(2 TIẾT)
8 được lấy 1 lần 8 được lấy 2 lần 8 được lấy 3 lần 8 × 1 = 8 8 × 2 = 16 8 × 3 = 24
Các con có nhận xét gì về thừa số thứ nhất của các phép nhân này?
Thừa số đầu tiên đều là 8
Các thừa số thứ hai có gì đặc biệt?
Thừa số thứ 2 tăng dần thêm một đơn vị.
8 × 1 = 8
8 × 2 = 16
8 × 3 = 24
Quan sát kết quả của 3 phép tính đầu tiên, chúng ta thấy tích sau như thế nào so với tích trước?
Tích liền sau hơn tích trước 8 đơn vị
HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI
Mỗi tấm thẻ có 8 chấm tròn lần lượt lấy ra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tấm thẻ rồi nêu các phép nhân tương ứng?
8 × 4 = 32
8 × 5 = 40
8 × 6 = 48
8 × 7 = 56
8 × 8 = 64
8 × 9 = 72
8 × 10 = 80
Ta có bảng sau:
Tính nhẩm
8 × 3 =
8 × 5 =
8 × 1 =
8 × 8 =
8 × 7 =
8 × 9 =
8 × 4 =
8 × 10 =
8 × 2 =
2 × 8 =
8 × 6 =
6 × 8 =
24 40 8
64 56 72
32 80 16
16 48 48
SỐ?
Quy tắc “gấp một số lên một số lần” ?
Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
56 64 48 32 40
Nêu phép nhân thích hợp
8 × 3 24
8 × 5 40
Nếu có 7 bó ống nước như thế thì có tất cả bao nhiêu ống nước?
8 × 7 = 56 (ống nước)
Vẽ vào bảng con các nhóm chấm tròn thích hợp với phép nhân 8 × 2
8 × 2 = 16
Để chuẩn bị cho Lễ kết nạp
Đội viên của lớp 3A, các bạn đã sắp xếp 6 hàng ghế, mỗi hàng 8 ghế. Hỏi các bạn đã chuẩn bị bao nhiêu chiếc ghế?
Mỗi hàng có: 8 ghế.
6 hàng ghế có: ... ghế?
Tóm tắt
Bài giải
Các bạn đã chuẩn bị tất cả số chiếc ghế là:
8 × 6 = 48 (chiếc)
Đáp số: 48 chiếc ghế.
Mỗi hộp kẹo socola có 8 viên.
Hỏi 7 hộp kẹo như thế có tất cả bao nhiêu viên socola?
8 × 7 = 56 (viên)
Kể một tình huống sử dụng phép toán 8 × 7 trong thực tế?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ôn lại kiến thức đã học
Hoàn thành bài tập trong SBT
Đọc trước bài:
Bảng nhân 9
CẢM ƠN CÁC EM
ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNG

Xem nhiều