Powerpoint Bài giảng Bảng nhân 7 Toán lớp 3 Cánh Diều

Powerpoint Bài giảng Bảng nhân 7 Toán lớp 3 Cánh Diều. Giáo án điện tử bài Bảng nhân 7 Toán 3 Cánh Diều mới nhất 2022-2023

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
TRÒ CHƠI ĐỐ BẠN
Luật chơi: Các bạn nối tiếp nhau và đọc các phép nhân tương ứng trong bảng nhân 6.
Mỗi bó hoa có 7 bông hoa. Hỏi 3 bó hoa có tất cả bao nhiêu bông?
Có 7 × 3 = 21 bông hoa
Nếu thêm 1 bó hoa nữa thì ta có phép nhân nào?
7 × 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28
Nếu tiếp tục thêm 1 bó hoa nữa thì sao?
7 × 5 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35
BẢNG NHÂN 7
(2 TIẾT)
7 được lấy 1 lần 7 được lấy 2 lần 7 được lấy 3 lần 7 × 1 = 7 7 × 2 = 14 7 × 3 = 21
Các con có nhận xét gì về thừa số thứ nhất của các phép nhân này?
Thừa số đầu tiên đều là 7 
Các thừa số thứ hai có gì đặc biệt?
Thừa số thứ 2 tăng dần thêm một đơn vị.

Xem nhiều