Powerpoint Bài giảng Bảng nhân 9 Toán lớp 3 Cánh Diều

Powerpoint Bài giảng Bảng nhân 9 Toán lớp 3 Cánh Diều. Giáo án điện tử bài 12 Bảng nhân 9 Toán 3 Cánh Diều mới nhất 2022-2023

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
TRÒ CHƠI TRUYỀN BÓNG
Luật chơi: Các bạn nối tiếp nhau cầm quả bóng và đọc các phép nhân tương ứng trong bảng nhân 8.
Mỗi hộp có 9 cái bút màu. Hỏi 3 hộp có tất cả bao nhiêu cái bút màu?
Có 9 × 3 = 27 cái bút màu
Nếu thêm 1 hộp bút nữa thì ta có phép nhân nào?
9 × 4 = 9 + 9 + 9 + 9 = 36
Nếu tiếp tục thêm 1 hộp nữa thì sao?
9 × 5 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45
BẢNG NHÂN 9
(2 TIẾT)
9 được lấy 1 lần 9 được lấy 2 lần 9 được lấy 3 lần 9 × 1 = 9 9 × 2 = 18 9 × 3 = 27
Các con có nhận xét gì về thừa số thứ nhất của các phép nhân này?
Thừa số đầu tiên đều là 9
Các thừa số thứ hai có gì đặc biệt?
Thừa số thứ 2 tăng dần thêm một đơn vị.
9 × 1 = 9
9 × 2 = 18
9 × 3 = 27
Quan sát kết quả của 3 phép tính đầu tiên, chúng ta thấy tích sau như thế nào so với tích trước?
Tích liền sau hơn tích trước 9 đơn vị.
HOẠT ĐỘNG NHÓM
Mỗi tấm thẻ có 9 chấm tròn lần lượt lấy ra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tấm thẻ rồi nêu các phép nhân tương ứng?
9 × 4 = 36
9 × 5 = 45
9 × 6 = 54
9 × 7 = 63
9 × 8 = 72
9 × 9 = 81
9 × 10 = 90

Tính nhẩm
9 × 2 =
9 × 5 =
9 × 6 =
9 × 1 =
9 × 3 =
9 × 4 =
9 × 9 =
9 × 10 =
9 × 8 =
8 × 9 =
9 × 7 =
7 × 9 =
18 45 54
9 27 36
81 90 72
72 63 63
SỐ?
Quy tắc “gấp một số lên một số lần” ?
Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
81 72 63 45 54
Nêu phép nhân thích hợp
9 × 4 36
9 × 3 27
Nếu có 5 đàn cá như thế thì có tất cả bao nhiêu con cá?
9 × 5 = 45 (con cá)
Quay vòng tròn để kim chọn một số bất kì. Thực hiện phép nhân 9 với số đó rồi nêu kết quả.
1 2 3 4 6 5 7 8 9 10
QUAY
Mỗi chiếc bánh ngọt được trang trí bởi 9 quả dâu tây. Hỏi để trang trí 10 chiếc bánh như vậy thì cần bao nhiêu quả dâu tây?
Tóm tắt:
Mỗi chiếc bánh ngọt: 9 quả dâu tây. 10 chiếc bánh ngọt: ... dâu tây?
Bài giải:
10 chiếc bánh ngọt cần số quả dâu tây là:
9 × 10 = 90 (quả)
Đáp số: 90 quả dâu tây.
Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9?
Bác bán trứng có 10 khay trứng vịt, mỗi khay có 9 quả. Hỏi Bác bán trứng có tất cả bao nhiêu quả trứng?
9 × 10 = 90 (quả)
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ôn lại kiến thức đã học
Hoàn thành bài tập trong SBT
Đọc trước bài:
Luyện tập
CẢM ƠN CÁC EM
ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNG

Xem nhiều