Powerpoint Bài giảng Bảng chia 3 Toán lớp 3 Cánh Diều

Powerpoint Bài giảng Bảng chia 3 Toán lớp 3 Cánh Diều. Giáo án điện tử bài 17 Bảng chia 3 Toán 3 Cánh Diều mới nhất 2022-2023

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
Chia đều 12 hình tròn cho mỗi bạn 3 hình tròn.
Có mấy bạn được chia?
Có 4 bạn
BẢNG CHIA 3
(2 TIẾT)
Thành lập bảng chia bằng cách nào mất ít thời gian?
Dựa vào bảng nhân 3.
BẢNG CHIA 3
Chia đều 12 hình tròn cho mỗi bạn 3 hình tròn. Hỏi có mấy bạn được chia?
12 ∶ 3 = 4 (hình tròn)
Tính nhẩm
6 ∶ 3 =
9 ∶ 3 =
12 ∶ 3 =
15 ∶ 3 =
3 ∶ 3 =
21 ∶ 3 =
30 ∶ 3 =
27 ∶ 3 =
18 ∶ 3 =
2 3 4 5 1 7 10 9 6
Tính Kết quả
3 × 5 = 15 3 × 6 = 18 3 × 8 = 24
15 ∶ 3 = 5
15 ∶ 5 = 3
18 ∶ 3 = 6
18 ∶ 6 = 3
24 ∶ 3 = 8
24 ∶ 8 = 3
Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính
Kết quả
Nhím con giúp mẹ mang 18 quả táo về nhà. Mỗi chuyến nhím mang được 3 quả táo. Hỏi nhím con phải đi mấy chuyến để mang được hết số táo về nhà?
Nhím con cần đi số chuyến để mang hết số táo về nhà là:
18 ∶ 3 = 6 (chuyến)
Đáp số: 6 chuyến.
Bài giải
Bài tập: Số?
a) Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có … quả điều.
b) Có 18 quả điều chia thành các phần, mỗi phần có 2 quả.
Có tất cả …. phần.
6 9
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ôn lại kiến thức đã học
Hoàn thành bài tập trong SBT
Đọc trước bài:
Bảng chia 4
CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ
LẮNG NGHE BÀI GIẢNG

Xem nhiều