Powerpoint Bài giảng Ôn tập phép chia Toán lớp 3 Cánh Diều

Powerpoint Bài giảng Ôn tập phép chia Toán lớp 3 Cánh Diều. Giáo án điện tử bài 16 Ôn tập phép chia Toán 3 Cánh Diều mới nhất 2022

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
KHỞI ĐỘNG
Bảng chia 2 Bảng chia 5
ÔN TẬP VỀ PHÉP CHIA
BẢNG CHIA 2
BẢNG CHIA 5
Nêu phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ
16 : 2 8
20 : 5 4
Quan sát tranh, nêu các phép tính thích hợp
2 5 10 10 2 5 10 5 2
Tính nhẩm
18 ∶ 2 =
10 ∶ 2 =
4 ∶ 2 =
14 ∶ 2 =
20 ∶ 2 =
2 ∶ 2 =
9 5 2 7 10 1
30 ∶ 5 =
10 ∶ 5 =
25 ∶ 5 =
50 ∶ 5 =
35 ∶ 5 =
45 ∶ 5 =
6 2 5 10 7 9
Mẫu
Mẹ làm 10 chiếc bánh, Đức giúp mẹ xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy chiếc bánh?
Số chiếc bánh ở mỗi đĩa là:
10 ∶ 2 = 5 (chiếc)
Đáp số: 5 chiếc bánh.
Bài giải:
Bài toán: Đoàn tham quan có 15 người được chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 5 người. Hỏi đoàn tham quan đó đã được chia thành mấy nhóm?
Với bài toán này ta nên thực hiện phép tính gì?
Bài toán cho ta biết điều gì?
Đoàn tham quan có 15 người chia thành 1 số nhóm, mỗi nhóm có 5 người.
Bài toán hỏi gì?
Đoàn tham quan đó đã được chia thành mấy nhóm?
Ta thực hiện phép tính chia.
Đoàn tham quan đã chia thành số nhóm là:
15 ∶ 5 = 3 (nhóm)
Đáp số: 3 nhóm.
Bài giải:
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ôn lại kiến thức đã học
Hoàn thành bài tập trong SBT
Đọc trước bài:
Bảng chia 3
CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ
LẮNG NGHE BÀI GIẢNG
Xem nhiều