Powerpoint bài giảng Toán 3 Cánh Diều cả năm

Bài giảng Toán 3 Cánh Diều cả năm. Giáo án Powerpoint môn Toán lớp 3 sách Cánh Diều cả năm học mới nhất 2022-2023

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI
TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY
Đố bạn 200 cộng 199 bằng bao nhiêu?
Gộp 20 và 30 được mấy?
200 + 199 = 399
20 + 30 = 50
Lập sơ đồ tách – gộp?
200
199
399
399
199
200
Sơ đồ gộp
Sơ đồ tách
Lập sơ đồ tách – gộp?
30
20
50
50
20
30
Sơ đồ gộp
Sơ đồ tách
Hoàn thành phép tính
30 + 20 =
20 + 30 =
50 − 20 =
50 − 30 =
50
50
30
20
ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000
(2 TIẾT)
Tính nhẩm
8 + 2 =
38 + 2 =
98 + 2 =
9 + 5 =
19 + 5 =
29 + 5 =
10
40
100
14
24
34
13 − 4
=
23

4
=
83

4
=
10

3
=
50

3
=
100

3
=
9
19
79
7
47
97
Đặt tính rồi tính
49 + 25
49
+
25 ____
74
63

58
____
5
37
63
100
637
151
788
524
219
305
362
418
780
____ ____ ____ ____
+ + − +
Quyển sách có 148 trang. Minh đã đọc được 75 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang sách Minh chưa đọc?
Tóm tắt:
Quyển sách: 148 trang
Đã đọc: 75 trang
Còn lai: … trang?
Bài giải:
Số trang sách Minh chưa đọc là:
148 − 75 = 73 (trang)
Đáp số: 73 trang
Ngày thứ nhất đội công nhân làm được 475m đường, ngày thứ hai đội công nhân làm được nhiều hơn ngày thứ nhất 125m đường. Hỏi ngày thứ hai đội  công nhân đó làm được bao nhiêu mét đường?
Tóm tắt: Bài giải:
Ngày thứ nhất: 457m đường.
Ngày thứ hai: nhiều hơn
ngày thứ nhất 125m đường.
Ngày thứ hai: … m đường
Ngày thứ hai đội công nhân đó làm được số mét đường là:
457 + 125 = 582 (m)
Đáp số: 582 mét.
Mẫu
Hà có 12 chiếc kẹp tóc gắn hoa, 8 chiếc kẹp tóc gắn nơ. Hỏi Hà có số chiếc kẹp tóc gắn hoa nhiều hơn số kẹp tóc gắn nơ mấy chiếc?
Hà có số chiếc kẹp tóc gắn hoa nhiều hơn số kẹp tóc gắn nơ là:
12 − 8 = 4 (chiếc)
Đáp số: 4 chiếc kẹp tóc.
Bài giải:
Bài toán a)
Duy cắt được 9 ngôi sao,
Hiền cắt được 11 ngôi sao.
Hỏi Hiền cắt được nhiều hơn Duy mấy ngôi sao?
Bài giải:
Hiền cắt được nhiều hơn Duy số ngôi sao là:
11 − 9 = 2 (ngôi sao)
Đáp số: 2 ngôi sao.
Chú Tư thả xuống ao 241 con cá chép, 38 con cá rô phi. Hỏi chú Tư đã thả số cá rô phi ít hơn số cá chép là bao nhiêu con?
Bài toán b)
Bài giải:
Chú Tư đã thả số cá rô phi ít hơn số cá chép là:
241 − 38 = 203 (con)
Đáp số: 203 con.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ôn lại kiến thức đã học
Hoàn thành bài tập trong SBT
Đọc trước bài: Ôn tập về hình học và đo lường.
CẢM ƠN CÁC EM
ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNG
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI
TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY
Hãy đo độ dày quyển sách Toán với đơn vị đo xăng – ti – mét?
MI – LI - MÉT
(2 Tiết)
1 Khái niệm
Mi-li-mét là gì? ❑ Mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài
❑ Viết tắt là mm
Quan sát hình ảnh thước thẳng và cho biết trên thước ngoài vạch chia xăng-ti-mét còn có vạch nào?
Hoạt động cặp đôi
Dùng bút chì di chuyển và cho biết 1cm có bao nhiêu vạch mi-li-mét?
1 cm = 10 mm
Có 10 vạch
Suy nghĩ, chia sẻ với bạn một số đồ vật trong thực tế có độ dày hoặc độ dài 1mm?
❑ Độ dày của một đồng xu khoảng 1mm.
❑ Độ dày thẻ ngân hàng của mẹ khoảng 1mm.
❑ 5 tờ giấy dày khoảng 1mm.
2 Luyện tập
23 mm 32 mm
So sánh Dây cam dài hơn dây xanh
Bài tập 1 Quan sát hình ảnh và cho biết độ dài mỗi dây? So sánh?
Bài tập 2 Số?
a) 1 cm = mm 8 cm = mm
b) 30 mm = cm 100 mm = cm
c) 1 dm = mm 1 m = mm
10 80
3 10
100 1000
Bài tập 3 Chọn đơn vị đo thích hợp?
cm mm m
3 Vận dụng
Thực hành đo một số đồ vật và nêu kết quả đo.
Tên đồ vật Độ dài
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ôn lại kiến thức đã học
Hoàn thành bài tập trong SBT
Đọc trước bài: Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5.
CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNG

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
TRÒ CHƠI TRUYỀN BÓNG
Luật chơi: Các bạn nối tiếp nhau cầm quả bóng và đọc các phép nhân tương ứng trong bảng nhân 3.
Mỗi xe ô tô có 4 bạn.
Hỏi 3 xe ô tô có tất cả bao nhiêu bạn?
4 × 3 = 12
Nếu thêm 1 xe ô tô nữa thì ta có phép nhân nào?
4 × 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16
Nếu tiếp tục thêm 1 xe ô tô có 4 bạn nữa thì sao?
4 × 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20
BẢNG NHÂN 4
(2 TIẾT)
4 được lấy 1 lần 4 được lấy 2 lần 4 được lấy 3 lần 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8 4 × 3 = 12
Tiếp tục lấy ra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tấm thẻ rồi nêu phép nhân tương ứng?

Xem nhiều