Powerpoint Bài giảng Ôn tập các số trong phạm vi 1000 Toán 3 Cánh Diều

Powerpoint Bài giảng Ôn tập các số trong phạm vi 1000 Toán lớp 3 Cánh Diều. Giáo án điện tử Powerpoint Cánh Diều năm 2022-2023

Lớp 3
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY!
Ai nhớ bài lâu hơn?
HS1 Đếm từ 1 đến 10
Đếm theo chục từ 10 đến 100
Đếm theo trăm từ 100 đến 1000
HS2
HS3
ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1 000
(2 Tiết)
01 Điền số thích hợp
Hoạt động cặp đôi
a)
100 + 20 = 120 200 + 40 = 240
01 Điền số thích hợp
Hoạt động cặp đôi
a)
200 + 30 + 8 = 238 500 + 30 + 4 = 534
b)
461 475 482 495
c) Số liền trước của số 470 là ... Số liền sau của số 489 là ...
d) 715 gồm ...trăm ... chục ... đơn vị, ta viết 715 = ... + ..... + ...
469 490
7 1 5 700 10 5
02 Quan sát tranh, thực hiện yêu cầu sau:
a) Nêu tên bạn thu gom được nhiều vỏ chai nhựa nhất?
b) Nêu tên các bạn thu gom số lượng vỏ chai nhựa theo thứ tự từ nhiều đến ít.
Bạn Hương
b) Sắp xếp thứ tự từ nhiều đến ít:
03 Quan sát hình ảnh, ước lượng số ong và số bông hoa
Em hãy ước lượng số ong và số bông hoa trong hình 03 Quan sát hình ảnh, ước lượng số ong và số bông hoa
32 con ong
23 bông hoa
VẬN DỤNG
Số ghế ghi trên vé biểu diễn xem ca nhạc của bố và Ngọc là 231 và 232. Em hãy chỉ dẫn giúp 2 bố con Ngọc tìm được ghế của mình.
Hướng dẫn
Tìm ghế
Bước 1:
Bước 2:
Bước 3:
Bố và Ngọc kiểm tra lại số ghế ngồi của mình.
Tiến tới ghế đầu tiên của dãy đầu tiên, kiểm tra số của chiếc ghế đó, số 231 →
Tìm được ghế của bố.
Đọc số ghế bên cạnh của bố là số 232 → Tìm được ghế của Ngọc.
Trò chơi “Đúng hay sai”
Hướng dẫn:
Giáo viên đọc câu hỏi, hô to: “Đúng hay sai?” thì HS sẽ đồng loạt giơ tay.
Quy ước: Xòe bàn tay là đúng, nắm bàn tay là sai.
Câu 1. Số 564 có 6 chục. Đúng hay sai?
Đúng
Câu 2. Số 456 đứng sau số 455. Đúng hay sai?
Đúng
Câu 3. Số 703 được viết là 703 = 700 + 30 + 0.
Đúng hay sai?
Sai
Câu 4. Số 786 lớn hơn số 867. Đúng hay sai? Sai
Câu 5. Dãy số 435, 467, 439 sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Đúng hay sai?
Sai
Câu 6. Mẹ mua 100 quả cam, bố được tặng 75 quả cam. Nhà em có 175 quả cam. Đúng hay sai?
Đúng
Câu 7. 112 lớn hơn 121. Đúng hay sai? Sai
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
01
02
03
Ôn tập lại kiến thức đã học Hoàn thành bài tập trong SBT
Đọc trước bài sau: Ôn tập về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 1 000
CẢM ƠN CÁC EM
ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNG!

Xem nhiều