Powerpoint Bài giảng Bảng nhân 6 Toán lớp 3 Cánh Diều

Powerpoint Bài giảng Bảng nhân 6 Toán lớp 3 Cánh Diều. Giáo án điện tử Bảng nhân 6 Toán 3 Cánh Diều mới nhất 2022-2023

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
TRÒ CHƠI TRUYỀN ĐIỆN
Luật chơi: Các em nối tiếp nhau và đọc các phép nhân tương ứng trong bảng nhân 4.
Mỗi ngăn có 6 chiếc ba lô. Hỏi 3 ngăn có bao nhiêu chiếc ba lô?
6 × 3 = 18
Nếu thêm 1 ngăn nữa thì ta có phép nhân nào?
Nếu tiếp tục thêm 1 ngăn nữa thì sao?
6 × 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24
6 × 5= 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30
BẢNG NHÂN 6
(2 TIẾT)
6 được lấy 1 lần 6 được lấy 2 lần 6 được lấy 3 lần 6 × 1 = 6 6 × 2 = 12 6 × 3 = 18
Các con có nhận xét gì về thừa số thứ nhất của các phép nhân này?
Thừa số đầu tiên đều là 6
Các thừa số thứ hai có gì đặc biệt?
Thừa số thứ 2 tăng dần thêm một đơn vị.

Xem nhiều