Powerpoint Bài giảng Bảng nhân 4 Toán lớp 3 Cánh Diều

Powerpoint Bài giảng Bảng nhân 4 Toán lớp 3 Cánh Diều. Giáo án điện tử Toán 3 Cánh Diều mới nhất năm 2022-2023

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
TRÒ CHƠI TRUYỀN BÓNG
Luật chơi: Các bạn nối tiếp nhau cầm quả bóng và đọc các phép nhân tương ứng trong bảng nhân 3.
Mỗi xe ô tô có 4 bạn.
Hỏi 3 xe ô tô có tất cả bao nhiêu bạn?
4 × 3 = 12
Nếu thêm 1 xe ô tô nữa thì ta có phép nhân nào?
4 × 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16
Nếu tiếp tục thêm 1 xe ô tô có 4 bạn nữa thì sao?
4 × 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20
BẢNG NHÂN 4
(2 TIẾT)
4 được lấy 1 lần 4 được lấy 2 lần 4 được lấy 3 lần 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8 4 × 3 = 12
Tiếp tục lấy ra 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 tấm thẻ rồi nêu phép nhân tương ứng?

Xem nhiều