Ma trận đề thi học kì 1 Hóa Học lớp 8 9 năm học 2021-2022

Ma trận đề thi học kì 1 Hóa Học lớp 8 9 năm học 2021-2022

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2021 -2022
MÔN: HÓA HỌC - LỚP 8
Thời gian: 45 phút 
Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
Câu Số điểm Câu Số điểm Câu Số điểm Câu Số điểm
Chủ đề 1: Chất- Nguyên tử - Phân tử Câu 1 2 Câu 2a 1 Câu 2b 1
Chủ đề 2: Phản ứng hóa học Câu 3 2 Câu 4 2
Chủ đề 3: Mol và tính toán hóa học Câu 5 2
Tổng điểm 2 3 3 2
 
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2021 -2022
MÔN: HÓA HỌC - LỚP 9
Thời gian: 45 phút 
Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
Câu Số điểm Câu Số điểm Câu Số điểm Câu Số điểm
1. Chủ đề 1: Tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ và các hợp chất quan trọng của chúng. - Nhận biết các hợp chất vô cơ Câu 1 2 Câu 2 2
2. Chủ đề 2: Tính chất hóa học, sản xuất, điều chế kim loại, phi kim. Câu 4a 1 Câu 3 3
3. Chủ đề 3: Vận dụng giải bài tập: - Tính C% hoặc CM áp dụng định luật bảo toàn khối lượng theo phương trình hóa học. Câu 4b Câu 5 1
Tổng điểm 2 3 3 2
Xem nhiều